Νέα Συνεργασία – Monotech

Νέα Συνεργασία – Monotech

Αναλάβαμε την πλήρη καθαριότητα των ανακαινισμένων εγκαταστάσεων της εταιρίας Monotech που εξειδικεύεται στην μόνωση.


Στη Monotech διαθέτουν εξειδίκευση, τεχνογνωσία, εμπειρία, και υπερσύγχρονο εξοπλισμό, ενώ με κύρια φιλοσοφία μας την ολική κάλυψη των αναγκών σας, προσφέρουν συστήματα ολοκληρωμένων λύσεων σε:

Υγρομονώσεις (στεγανοποίηση σε υπόγεια, ταράτσες, πράσινα δώματα, γέφυρες, δεξαμενές)

Θερμομονώσεις (δώματα, θερμοπροσόψεις, πυλωτές, εσωτερικές θερμομονώσεις, στέγες)

Επισκευές κτιριακού κελύφους (αποκατάσταση προβλημάτων από υγρασίες)

Ρητινικά δάπεδα (Τσιμεντοειδή, εποξειδικά, πολυουρεθανικά)

Συστήματα Πράσινων Δωμάτων