Πιστοποίηση

Σεμινάριο Επαγγελματικού Καθαρισμού

Παρακολούθησε με επιτυχία και ανανέωσε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρίας fronteasy Καρέζης Κωνσταντίνος,το σεμινάριο «Επαγγελματία Καθαριστή» στο οποίο αναλύονται και εκπαιδεύονται όλοι οι συμμετέχοντες στην σωστή χρήση απορρυπαντικών και εξοπλισμού, αλλά και στην τεχνογνωσία, με αποτέλεσμα να μπορούν να προσφέρουν επαγγελματικές υπηρεσίες καθαρισμού.