Νέες Εγκαταστάσεις

Νέες Εγκαταστάσεις

Τον Μάρτιο του 2016 κλείνουμε 4 χρόνια συνεχής λειτουργίας προσφέροντας επαγγελματικές λύσεις στον καθαρισμό σε προσιτές τιμές.

Έχει ξεκινήσει μια σειρά από αναβαθμίσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, του εξοπλισμού καθώς και των εγκαταστάσεων μας.

Καταφέραμε μέσα στα πρώτα 4 χρόνια λειτουργίας μας, να μπορέσουμε να μεταφερθούμε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στην οδό Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 50 στην περιοχή Βούλγαρη.