Νέα

19 Νοεμβρίου 2019

Νέα Συνεργασία – ΜΕΤΑδραση

Αναλάβαμε τους καθαρισμούς των διάφορων διαμερισμέτων όπου διαχειρίζονται η ΜΕΤΑδραση. Η ΜΕΤΑδραση είναι μία ελληνική Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών που ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο 2009 και […]
15 Οκτωβρίου 2019

Νέα Συνεργασία – Ο. Α. Ε. Δ.

Αναλάβαμε τον τακτικό καθαρισμό ορισμένων υποκαταστημάτων του Ο. Α. Ε. Δ. στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ο Ο.Α.Ε.Δ. εδράζεται σε τρεις πυλώνες λειτουργίας: α) την προώθηση στην απασχόληση, […]
15 Οκτωβρίου 2019

Νέα Συνεργασία – 1100 smiles

Αναλαβάμε τον τακτικό καθαρισμό των γραφείων της εταιρίας 1100  smiles. We’re building a digital bridge between Thessaloniki and Berlin Distance: 1100 (s)miles.
12 Σεπτεμβρίου 2019

Νέα Συνεργασία – Κέντρο Λογοθεραπείας – ΕΝΙΜΜΑ

Αναλάβαμε τον τακτικό καθαρισμό του Κέντρου Λογοθεραπείας – ΕΝΙΜΜΑ Η Διεπιστημονική Ομάδα του Κέντρου μας που αποτελείται από Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτή και Ψυχολόγο – Ειδική Παιδαγωγό καλύπτει ένα […]