Νέα Συνεργασία – Medialyse Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

Νέα Συνεργασία – Medialyse Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

Αναλάβαμε με πλήρη επιτυχεία τον «πρώτο » καθαρισμό της μονάδας χρόνιας αιμοκάθαρσης medialyse στην Θεσσαλονίκη.