Νέα Συνεργασία – Interchim S. A.

Νέα Συνεργασία – Interchim S. A.

Αναλάβαμε τον πρώτο καθαρισμό των νέων κτιριακών εγκαταστάσερων της εταιρίας Interchim S. A. με πλήρη επιτυχεία και μας ανατέθηκε ο τακτικός καθαρισμός των εγκαταστάσεων τους.


Η εταιρεία INTERCHIM ΑΕ είναι η μετεξέλιξη των εταιρειών εµπορίας χηµικών, της οικογένειας Μπλιάµπτη Αργυρίου που δραστηριοποιείτε στον χώρο από το 1972.

Στόχος της είναι η διακίνηση χηµικών σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας µε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολύ υψηλές.

Η πολύχρονη πείρα τους, η μεγάλη αποθηκευτική τους δυνατότητα και ο ιδιόκτητος στόλος βυτιοφόρων ιδιωτικής χρήσης, τους καθιστά ευέλικτους στην άµεση προμήθεια των πελατών τους µε χηµικά από αξιόπιστους οίκους από όλο τον κόσµο.