Νέα Συνεργασία – FreshLand

Νέα Συνεργασία – FreshLand

Η εταιρία μας ανέλαβε τον τακτικό καθαρισμό μάτα από πετυχημένο καθαρισμό των μονάδων της εταιρίας FreshLand.