Νέα Συνεργασία – Exciting

Νέα Συνεργασία – Exciting

Αναλάβαμε τον τακιτκό καθρισμό των εγκαταστάσεων της παγκοσμιού εταιρίας Exciting A.G.


Πολύγλωσσο ανθρώπινο δυναμικό με γνώσεις Πληροφορικής και δεξιότητες επικοινωνίας,  όπως και σύγχρονες υποδομές – δίκτυα ΙΤ, είναι τα δύο στοιχεία που προσέλκυσαν στην Ελλάδα και, εν προκειμένω στη Θεσσαλονίκη, τη γερμανική «exciting AG».