Νέα Συνεργασία – Παναρήτης

Νέα Συνεργασία – Παναρήτης

Αναλάβαμε τον τακτικό καθαρισμό της εταιρίας Παναρήτης


Η οικογένεια Παναρίτη από 1983 μέχρι σήμερα, πορεύεται με τις αρχές της τιμιότητας, της ειλικρίνειας και της μηχανολογικής έρευνας: Την τιμιότητα ως προς τους συνεργάτες της, την ειλικρίνεια ως προς τους πελάτες της και την έρευνα για τη δημιουργία αποδοτικών και σύγχρονων μηχανημάτων που απαντούν στις υψηλές απαιτήσεις των επαγγελματιών σήμερα.