Νέα Συνεργασία – Ο. Σ. Ε. Θ.

Νέα Συνεργασία – Ο. Σ. Ε. Θ.

Αναλάβαμε τον τακτικό καθαρισμό της εταιρίας Ο. Σ. Ε. Θ.  Α..Ε. παρέχοντας επαγγελματικές υπηρεσίες καθαριότητας.


Ο Οργανισµός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) είναι ο Εποπτικός Φορέας, έχει τον έλεγχο, την εποπτεία, το συντονισμό όλων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της πόλης και της Περιφερειακής Ενότητας: λεωφορεία, μετρό, τραμ, θαλάσσιες συγκοινωνίες, αστικά ΚΤΕΛ και παράλληλα επίσης, με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον έλεγχο των αγοραίων ταξί.