Νέα Συνεργασία – Νούλης Α.Ε.

Νέα Συνεργασία – Νούλης Α.Ε.

Αναλάβαμε τον τακτικό καθαρισμό της εταιρίας Νούλης Α. Ε.


Η εταιρία ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε  με πολύχρονη εμπειρία στις Ταμειακές Μηχανές, στα Φωτοαντιγραφίκα μηχανήματα,στους Εκτυπωτές,στα Fax ,στα Πολυμηχανήματα ,στα τηλεφωνικά κέντρα και γενικότερα στους αυτοματισμούς γραφείου , με πλήρη ενημερωμένο και άρτια εξειδικευμένο προσωπικό, είναι πάντα έτοιμοι να σας εξυπηρετήσουν με τις πιο ολοκληρωμένες και πιο συμφέρουσες λύσεις τις αγοράς.