Αρχικός Καθαρισμός – Α. Χ. Ε. Π. Α. – Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Αρχικός Καθαρισμός – Α. Χ. Ε. Π. Α. – Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Αναλάβαμε τον καθαρισμό των νέων κτιριακών εγκαταστάσερων της διοίκησης και των χειρουργίων του νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ  με πλήρη επιτυχεία.


Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.