Διαχείριση Πολυκατοικιών

Η ανάληψη κοινοχρήστων αποτελεί σημαντικό κομμάτι για την εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας. Εμείς μπορούμε επάξια να αναλάβουμε για εσάς την έκδοση κοινοχρήστων, την είσπραξη κοινοχρήστων, την διαχείριση πολυκατοικιών, την διαχείριση αποθεματικού & την νομική κάληψη σε ότι αφορά την πολυκατοικία σας.


Έκδοση Κοινοχρήστων

 • Παράδοση μέσα σε 24 ώρες
 • Παράδοση στον χώρο σας
 • Συγκεντρωτικός Πίνακας σε δύο (2) αντίγραφα των Κοινοχρήστων
 • Αναλυτική Κατάσταση ανά Διαμέρισμα μαζί με την απόδειξη πληρωμής
 • Έκτακτες Εκδόσεις
 • Δυνατότητα Παρατηρήσεων στα Ειδοποιητήρια
 • Δυνατότητα Παρατηρήσεων στον Συγκεντρωτικό Πίνακα

Είσπραξη Κοινοχρήστων

 • Παρακολούθηση των Εσόδων και Εξόδων των Διαμερισμάτων με ενημέρωση των Ενοίκων & Ιδιοκτητών
 • Παρακολούθηση των Εσόδων και Εξόδων της Πολυκατοικίας με ενημέρωση του Διαχειριστή
 • Ενημέρωση Ενοίκων και Διαχειριστή για την ημέρα και ώρα πληρωμής μέσω Sms ή E-mail
 • Ενημέρωση Διαχειριστή για την ημέρα και ώρα παράδοσης των χρημάτων από την Είσπραξη των Κοινοχρήστων
 • Αναλυτική Κατάσταση Εισπραχθέντων

Διαχείριση Πολυκατοικιών

 • Καταγραφή Ενδείξεων Θέρμανσης ανά Διαμέρισμα
 • Τήρηση Βιβλίων Εσόδων-Εξόδων Πολυκατοικίας
 • Πληρωμές σε Δ.Ε.Κ.Ο. (Δ.Ε.Η., …..)
 • Πληρωμές σε Τρίτους ( Ασανσέρ, Καθαριότητα, ….)
 • Παρακολούθηση Στάθμης Πετρελαίου
 • Προμήθεια Πετρελαίου (πάντα σε συνεννόηση με τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)
 • Έλεγχος Παραλαβής Πετρελαίου

Διαχείριση Αποθεματικού

 • Ενημέρωση των ιδιοκτητών για το υπόλοιπο του αποθεματικού
 • Ενημέρωση των ιδιοκτητών για οποιαδήποτε κίνηση αποθεματικού

Νομική Κάληψη

 • Νομικές συμβουλές σε θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας.
 • Εξωδικασικές ενέργειες για τη διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που προέρχονται από κοινόχρηστες δαπάνες
 • Προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια σε περίπτωση δύστροπων οφειλετών με επιπλέον χρέωση