Αφαίρεση Grafiti από το Ε. Τ. Α. Α. – Θεσσαλονίκης

Αφαίρεση Grafiti από το Ε. Τ. Α. Α. – Θεσσαλονίκης

Μετά

Αφαιρέσαμε και καθαρίσαμε όλα τα grafiti από την κεντρική είσοδο του Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Μηχανικών στην Θεσσαλονίκη με πλήρη επιτυχία.