Γενικός Καθαρισμός – Φροντιστήριο «Μαθητεία»

Γενικός Καθαρισμός – Φροντιστήριο «Μαθητεία»

Αναλάβαμε και ολοκληρώσαμε με πλήρη επιτυχία τον πρώτο καθαρισμό του φροντιστηρίου μέσης εκπαίδευσης «Μαθητεία»


Πληροφορίες :
Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Ομάδες Προσανατολισμού Γ΄Λυκείου. Τμήματα Γυμνασίου, Α΄ και Β΄Λυκείου και Αποφοίτων.
-Προετοιμασία για την εισαγωγή στις Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές
-Προσανατολισμοί Γ΄Λυκείου
-Τμήματα Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου, Β΄Λυκείου, Αποφοίτων.