Αναβάθμιση Στόλου

Αναβάθμιση Στόλου

Η fronteasy πάντα με γνώμονα την ασφάλεια του προσωπικού μεριμνάει για την εξέλιξη του στόλου της. Έτσι προβήκαμε στην αγορά ιδιόκτητου οχήματος.