Πιστοποίηση

  • Σεμινάριο Επαγγελματικού Καθαρισμού

Παρακολούθησε με επιτυχία ο Διευθυντής και Ιδιοκτήτης της εταιρίας fronteasy Καρέζης Κωνσταντίνος,το σεμινάριο «Επαγγελματία Καθαριστή» στο οποίο αναλύονται και εκπαιδεύονται όλοι οι συμμετέχοντες στην σωστή χρήση απορρυπαντικών και εξοπλισμού, αλλά και στην τεχνογνωσία, με αποτέλεσμα να μπορούν να προσφέρουν επαγγελματικές υπηρεσίες καθαρισμού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ_ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ