Εγκαταστάσεις

Από τις βασικές μας επιδιώξεις στην εταιρία fronteasy είναι να έχουμε σωστές και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις όπου θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε κάθε απαίτηση του πελάτη.
Α) το  Γραφείο Διοίκησης όπου βρίσκεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (Πατριάρχου Γρηγορίου Ε” 50)
20161024_082538
Β) την Αποθήκη Απορρυπαντικών & Εξοπλισμού (σύντομα σε νέες εγκαταστάσεις)

Αποθήκη Καθαριστικών

Γ) τον Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων (σύντομα σε νέες εγκαταστάσεις)

Φορτηγάκι