Διαχείριση Πολυκατοικιών

Η ανάληψη κοινοχρήστων αποτελεί σημαντικό κομμάτι για την εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας. Εμείς μπορούμε επάξια να αναλάβουμε για εσάς την έκδοση κοινοχρήστων, την είσπραξη κοινοχρήστων, την διαχείριση  πολυκατοικιών την διαχείριση αποθεματικού.


Έκδοση Κοινοχρήστων

Είσπραξη Κοινοχρήστων

Διαχείριση Πολυκατοικιών

Διαχείριση Αποθεματικού